VYHLÁSENIE 2%:

Radi by sme vás oslovili vo veci darovania 2 percent z vašich daní pre naše Občianske združenie Malí šampióni, ktoré funguje popri škôlke Malí šampióni. Z poskytnutých peňazí by sme nakúpili športové pomôcky a podporili ďalšie aktivity vrátane výletov či tréningov pre naše deti. Pripájame potrebný dokument na vyplnenie pre zamestnancov. Ak by ste boli darcom cez s.r.o, účtovníkovi stačí posunúť údaje nášho OZ. Ďakujeme za pomoc.  Stiahnuť

FLEXIBILNÁ STAROSTLIVOSŤ:

Flexibilnú starostlivosť o deti poskytujeme 4 rôznymi spôsobmi:

1 . krátkodobú flexibilnú starostlivosť realizujeme predĺžením otváracích hodín od 6:30 do 18:30, to je dlhšie o 2 hodiny (pôvodne od 07:00 do 17:00). Záujem o takúto predĺženú starostlivosť musia rodičia nahlásiť minimálne 24 hodín vopred buď osobne, telefonicky, sms-kou alebo e-mailom.

  • deti sa počas predĺžených otváracích hodín venujú Montessori aktivitám v priestoroch zariadenia (skoro ráno), a Montessori aktivitám alebo pohybovým aktivitám (poobede po 17:00)

  • pri športe využívame služby našich trénerov, ktorí by sa deťom venujú buď vo fitnesscentre, ktoré susedí s naším zariadením alebo v areáli neďalekého športového gymnázia alebo na tenisových kurtoch v blízkosti

2 . dlhodobú flexibilnú starostlivosť realizujeme zavedením otváracích hodín počas víkendu, konkrétne v sobotu od 09:00 do 15:00 . Záujem o takúto predĺženú starostlivosť rodičia nahlasujú minimálne 48 hodín vopred buď osobne, telefonicky, sms-kou alebo e-mailom. Alternatívou športu sú aj víkendové výlety za zážitkami – do ZOO, na farmu, výstavy, preteky alebo iné výlety

3 . flexibilnú starostlivosť realizujeme aj počas letných mesiacov júl a august , aby sme umožnili rodičom starostlivosť o ich deti, keď musia byť aj v lete v práci

4 .flexibilnú starostlivosť poskytujeme aj deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

FLEXIBILNÁ STAROSTLIVOSŤ:

  • Flexibilná starostlivosť v súkromnej materskej škole Malí šampióni
    05/201904/2021
    Dopytovo – orientovaný projekt

Stiahnuť plagát

ŠKÔLKA A ZARIADENIE STAROSTLIVOSTI O DETI DO TROCH ROKOV VEKU DIEŤAŤA : LITTLE CHAMPIONS - MALÍ ŠAMPIÓNI

Originálny projekt materskej škôlky pre deti od 3 do 6 rokov so širokým športovým zameraním, známymi garantmi prípravy a s prvkami vzdelávania detí metódou Montessori. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa pre deti od 18 mesiacov do 3 rokov takisto s prvkami montessori a pohybovou prípravou.